Пісіру ісі

Мамандығы: 1114000 Пісіру ісі (түрлері бойынша)

Біліктілігі: 111404 2 Электр газымен дәнекерлеуші


Даярлау мазмұны:

• Металл бөлшектерін отпен, электрлі доғамен және басқа да жылу көздерімен балқыту үшін дәнекерлеу мен кесу, металдарды кесу және біріктіру процесі бойынша мамандар дайындау;
• Металл бөлшектерін автоматты және жартылай автоматты машиналармен, контактты машиналармен, қолмен доғалы дәнекерлеу жабдықтарымен, аргон доғалы машиналармен жұмыс істейтін мамандар даярлау;
• Дәнекерлеу өндірісінде механикалық жабдықтарды, машиналар мен механизмдерді зерттеу, дайындау, жинастыру мен жөндеуге байланысты технологиялық міндеттерді атқару.

Оқыту мерзімі:

• Оқу күндізгі бөлімде мемлекеттік тілінде ақысыз түрінде жүргізіледі
• Негізгі орта білім базасында (9 сынып) – 3 жыл 10 ай 2ж.10 ай (бюджет бөлімдер)

Түлектерді жұмыспен қамту:

• Фирмалық және дилерлік орталықтар, техникалық қызмет көрсету бекеттері.
• қызмет көрсету кәсіпорындары.

Тәжірибеден өту орындары:

• ЖШС «ПСК Санита –С»
• ЖШС «БАОС – Дизайн»
• ЖШС «Даулет Серпин – 603»
• АҚ «Аксу»
• ЖШС «Samal Stroy Group»
• ЖШС «Қарасай құрылыс» т.б.