Қабылдау жоспары

«Алматы облыстық білім басқармасы» ММ «Кәсіптік оқудағы көпсалалы колледжі» МКҚК2018-2019 оқу жылына оқуға қабылдау бойынша мамандықтардың біліктілігі мен оқу кезеңі
Мамандықтарының
коды
Мамандық
атауы
Біліктілік
атауы
Оқу кезеңі Барлығы Оқыту тілі
қаз орыс
1 0508000 Тамақтандыруды
ұйымдастыру
050801 2 Аспаз
050802 2 Кондитер
2 ж. 10 ай

3 ж. 10 ай

50 25
2 1114000 Пісіру ісі
(түрлері бойынша)
111404
2 Электр газымен
дәнекерлеуші

111401
2 Пісіру ісі
(барлық атаулар)

2 ж. 10 ай

3 ж. 10 ай

25 25
3 1401000 Ғимараттар мен
құрылымдарды
салу және
пайдалану
140103 2 Құрылыс
шебері

140104 2 Сылақшы

140105 2 Бояушы

140122 2 Қанқа-қаптауыш
құрастырылымдар
құрастырушысы

2 ж. 10 ай

2 ж. 10 ай

2 ж. 10 ай

2 ж. 10 ай

25 25
4 1201000 Автомобиль
көлігіне
қызмет
көрсету,
жөндеу және
пайдалану
120106 2 Автокөліктердің
электр
құрылғыларын
жөндеуші
электрик

120107 2 Автокөлікті
жөндеу
слесарі

2 ж. 10 ай

2 ж. 10 ай

50

50

25

25